De Friese vlag is te herkennen aan de 7 banen (4 blauwe, 3 witte) en de 7 rode pompeblêdden. Pompeblêdden is Fries voor plompe- of waterleliebladeren. Deze 7 pompeblêdden staan symbool voor de 7 zeelanden, net zoals de 7 blokjes in het wapen.

In 1897 werd de vlag door Gedeputeerde Staten erkend. In 1927 werd de vlag voor het eerst officieel gebruikt op het Provinsjehûs. Pas in 1957 is de vlag door de Staten van Fryslân vastgesteld en aan de Koningin ter bevestiging aangeboden.

De Friese vlag met schuine witte en blauwe banen. In de 3 witte banen staan in totaal 7 pompeblêden.