Samenvatting

Iedereen mag de financiële stukken van de provincie Fryslân inzien. De provincie Fryslân maakt bekend wanneer deze stukken beschikbaar zijn en waar deze ter inzage liggen.

Omschrijving

De financiële stukken van de provincie Fryslân zijn openbaar. Financiële stukken zijn bijvoorbeeld:

  • de programmabegroting;
  • het jaarverslag;
  • de jaarrekening.

Iedereen kan deze stukken inzien. De provincie Fryslân maakt via een openbare kennisgeving bekend wanneer en waar de stukken beschikbaar zijn. Ze worden bijvoorbeeld ter inzage gelegd in het provinciehuis, gemeentehuizen en bibliotheken. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken.

Contact

U kunt de stukken krijgen en inzien bij de provincie Fryslân.

Wet- en regelgeving

Provinciewet(eksterne link)