Financiële stukken provincie, inzage

Iedereen mag de financiële stukken van de provincie inzien. De provincie maakt bekend wanneer deze stukken beschikbaar zijn en waar deze ter inzage liggen.

Omschrijving

De financiële stukken van de provincie zijn openbaar. Financiële stukken zijn bijvoorbeeld:

  • de programmabegroting
  • het jaarverslag
  • de jaarrekening

Iedereen kan deze stukken inzien. De provincie maakt via een openbare kennisgeving bekend wanneer en waar de stukken beschikbaar zijn. Ze worden bijvoorbeeld ter inzage gelegd in het provinciehuis, gemeentehuizen en bibliotheken. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken.

Meer informatie

Contact opnemen

U kunt de stukken krijgen en inzien bij de provincie.