Samenvatting

Faunabeheereenheden werken aan het faunabeheer op basis van een plan: het faunabeheerplan. Daarin staan de bestaande en de gewenste hoeveelheden van diersoorten. Het plan wordt goedgekeurd door de provincie Fryslân.

Omschrijving

Het faunabeheer wordt in veel gevallen overgelaten aan zogenaamde faunabeheereenheden. Het faunabeheer wordt uitgevoerd volgens het faunabeheerplan. Hierin is informatie opgenomen over de bestaande en de gewenste diersoorten. Ook is informatie opgenomen over schade die in het verleden is opgetreden en schade die in de toekomst te verwachten is. De provincie Fryslân keurt een faunabeheerplan.

Contact

Een goedgekeurd plan wordt openbaar gemaakt door de faunabeheereenheid(eksterne link).

Wet- en regelgeving

Wet natuurbescherming(eksterne link)

Link naar meer informatie

www.faunabeheereenheid.nl(eksterne link)