Faunabeheerplannen

Faunabeheereenheden werken aan het faunabeheer op basis van een plan: het faunabeheerplan. Daarin staan de bestaande en de gewenste hoeveelheden van diersoorten. Het plan wordt goedgekeurd door de provincie Fryslân.

Omschrijving

Het faunabeheer wordt in veel gevallen overgelaten aan zogenaamde faunabeheereenheden. Het faunabeheer wordt uitgevoerd volgens het faunabeheerplan. Hierin is informatie opgenomen over de bestaande en de gewenste diersoorten. Ook is informatie opgenomen over schade die in het verleden is opgetreden en schade die in de toekomst te verwachten is. De provincie Fryslân keurt een faunabeheerplan.

Aanpak

De faunabeheereenheid stelt het faunabeheerplan op en legt dit aan de provincie voor. De provincie keurt het faunabeheerplan goed of af.

De faunabeheereenheid moet ieder jaar bij de provincie een verslag inleveren over de uitvoering van het plan, en dat verslag openbaar maken.

Contact opnemen

Een goedgekeurd plan wordt openbaar gemaakt door de faunabeheereenheid.