Wat is Energieteam Fryslân?

Energieteam Fryslân is een netwerk in Fryslân die de Friese inwoners wil helpen met energiebegeleiding. Binnen dit netwerk zijn de Friese gemeenten, de provincie Fryslân, energiecoöperaties, woningcorporaties en andere instellingen in Fryslân actief. Samen bouwen we aan een provincie breed netwerk van energiecoaches- en adviseurs, om zo iedere inwoners van Fryslân de kans te geven om op een laagdrempelige manier energie te besparen, zijn/haar woning te verduurzamen en zo deel te worden van een duurzaam Fryslân. Speciale focus binnen het energieteam is er voor mensen met een smalle beurs om zo energiearmoede tegen te gaan.

Samen naar een duurzaam Fryslân

We staan voor een belangrijke en grote opgave omtrent het behalen van de reductiedoelstellingen die zijn voortgekomen uit het klimaatakkoord. In 2040 moet 66% van de energie in Fryslân duurzaam zijn opgewekt en moeten circa 150.000 woningen (de helft het totale aantal woningen in de provincie) van het aardgas af zijn.

Het doel van het netwerk Energieteam Fryslân is om kennis en ervaring te delen en elkaar te inspireren om met de inzet van energiecoaches en -adviseurs de Friezen te helpen bij het vinden van oplossingen om hun huis te verduurzamen. Naast het stimuleren van energiebesparing draagt dit bij aan het creëren van bewustwording en draagvlak, het verlagen van woonlasten, het verhogen van wooncomfort en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Hier zijn energiecoaches- en adviseurs actief

In een aantal gemeenten in Fryslân zijn al energiecoaches- en adviseurs actief. In sommige gemeenten is het nog in ontwikkeling. In 2020 waren er circa 33 energiecoaches actief en 7 energieadviseurs in de provincie Fryslân. Voor komende jaar wordt een verdriedubbeling van energiecoaches verwacht en een stijging naar 9 energie adviseurs en zullen ze in 2021 en 2022 beschikbaar zijn voor inwoners in alle gemeenten.

Rapporten en websites

Rapporten van Marjan Faber over het netwerk en energiebegeleiding in Fryslân:

Handige websites

Aansluiten bij het netwerk en of vragen of suggesties?

Bent u energiecoach of adviseur en wilt u zich aansluiten bij het energieteam fryslân? Of wilt u energiecoach of adviseur worden? Bent u anders betrokken bij energiebesparing of armoedebestrijding en ziet u kansen voor het Energieteam Fryslân? Vul het onderstaande formulier in om aan te sluiten of de vraag te stellen.

Inschrijven

Heeft u problemen met het lezen, begrijpen of gebruiken van informatie in het rapport monitoring effecten en resultaten van energiebegeleiding of het rapport een provinciebreed werkend team van energiecoaches onderaan deze pagina? Maak dan een toegankelijkheidsmelding via het formulier op deze pagina.

Een lagere energierekening? Sa maklik!

Met eenvoudige maatregelen en investeringen die zichzelf terugverdienen, bespaart u gemakkelijk energie. En dat is beter voor het klimaat. We geven u enkele tips.