Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

Is de provincie te laat met het nemen van een besluit op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom. U krijgt dan geld van de provincie voor iedere dag dat de provincie te laat is. Neem voor meer informatie contact op met ons.

Omschrijving

De provincie moet binnen een vaste termijn een besluit nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing. Doet de provincie dit niet? Dan kunt u een dwangsom krijgen. Een dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. Voor iedere dag dat de provincie te laat is, krijgt u een bedrag. De boete wordt daarmee iedere dag hoger. De bedragen die daarvoor gelden zijn:

  • Dag 1 tot en met 14: € 23,00 per dag
  • Dag 15 tot en met 28: € 35,00 per dag
  • Dag 29 tot en met 42: € 45,00 per dag

U krijgt voor maximaal 42 dagen een bedrag. De maximumdwangsom die u kunt krijgen is € 1.442,00.

Heeft u met meer mensen de aanvraag of het bezwaarschrift ingediend? Dan wordt de totale dwangsom gelijk verdeeld over alle mensen.

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u de provincie te laat op de hoogte heeft gesteld dat u een dwangsom wilt.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de provincie een besluit moet nemen.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als het gaat om een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). Dat is een aanvraag om informatie te krijgen over alles dat met de provincie te maken heeft.

Aanpak

Zo laat u de provincie weten dat zij te laat is met het nemen van een besluit:

  • U vult het ’formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen’ volledig in.
  • U stuurt het formulier naar de provincie.

Termijn

De provincie heeft na ontvangst 2 weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing? Dan heeft u recht op een dwangsom.

Bezwaar en beroep

U kunt de provincie ook dwingen een besluit te nemen. U gaat dan in beroep bij de rechtbank. Dit doet u meteen na afloop van de termijn die de provincie had om een besluit te nemen. Geeft de rechtbank u gelijk? Dan moet de provincie binnen 2 weken beslissen op uw aanvraag.

U kunt op hetzelfde moment ook nog de dwangsom aanvragen bij de provincie.

Contact opnemen

U stuurt het formulier naar de provincie.