De Fryske Flekspool

De Fryske Flekspool is een personele samenwerking tussen de gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. We werken niet voor één specifieke overheid, maar voor meerdere organisaties. De Flekspool vormt een team van gekwalificeerde medewerkers dat inzetbaar is voor verschillende complexe en integrale opdrachten. We werken voortdurend aan grote uitdagende projecten in de mooiste provincie van Nederland én staan met onze voeten midden in de mienskip. Dat is de Fryske Flekspool: één werkgever, maar steeds weer een andere baan.

Team Fryske Flekspool

Het team van de Fryske Flekspool bestaat inmiddels uit ruim 15 collega’s. Een aantal van hen aan het woord:
  • Janneke de Haan

    Projecten van de Flekspool vragen ook om met diverse groepen tot een gedragen plan te komen. Ik voelde direct een drive om met mijn theaterblik naar dit soort projecten te kijken en dat instrumentarium ook in te zetten. Dingen net even anders aanvliegen, kunnen voor openingen zorgen als zaken complex zijn en vast zitten.

  • Anne Greet de Vries

    De Fryske Flekspool is een verrijking voor de verschillende overheden. Het maakt meer kennisdeling, integraal management en het leggen van verbanden mogelijk! Heel fijn dat ik daar onderdeel van ben!

Projecten

De Fryske Flekspool zet zich in voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van natuur, landbouw, infrastructuur, mobiliteit, klimaat en energie, water, economie, recreatie en toerisme en cultuur. Zo gaat een projectleider aan de slag met de dijkversterking tussen het buurtschap Koehool en het Lauwersmeer. Een programmamanager werkt aan het verbeteren van de natuur en het terugbrengen van de CO2-uitstoot in het Friese veenweidegebied. En een omgevingsmanager draagt bij aan de energietransitie door zich in te zetten voor windenergie, zonne-energie en groen gas. En zo liggen er nog veel meer uitdagingen klaar om aan te pakken.

Wethouder Michel Rietman, een van de opdrachtgevers: ‘Als bestuurder ervaar ik de Fryske Flekspool als zeer waardevol. Op bepaalde onderwerpen hebben we extra inzet van deskundigen nodig. En wanneer de organisatie deze specifieke deskundige niet in huis heeft, dan is het erg fijn om te kunnen schakelen met de Fryske Flekspool. En daarnaast merk ik in de uitvoering niet of de persoon ‘eigen’ of ‘inhuur’ is en dat komt door de professionele houding van de persoon zelf. De Fryske Flekspool is een waardevol voorbeeld van het gezamenlijk optrekken als één overheid in Fryslân.’

Geïnteresseerd?

Heb jij interesse in de Fryske Flekspool? Stuur dan mail naar info@fryskeflekspool.frl. Dan nemen wij contact met je op en bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Er staat een hele groep mensen die hun bouwhelm de lucht in gooien