De provincie stelt een cultuurbeleid vast. Voor de uitvoering van dit beleid ondersteunt de provincie diverse organisaties met subsidie.Als u subsidie wilt aanvragen voor een project, kunt u een projectvoorstel indienen bij de provincie.

Omschrijving

Een culturele instelling of producent kan subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee een groter publiek of een ander publiek in aanraking komt met cultuur. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor activiteiten die de al bestaande relatie van het publiek met cultuur verstevigen.

U kunt subsidie aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U maakt deel uit van een culturele instelling of u bent producent.
  • U wilt een project uitvoeren dat gericht is op het bereiken van een groter publiek of het bereiken van nieuwe publieksgroepen.In het projectvoorstel wordt duidelijk omschreven op welke manier u het publiek wilt bereiken.

Aanpak

De subsidie kan worden aangevraagd bij de provincie. Als deze subsidie opengesteld is kunt u deze vinden via ons loket Subsidie aanvragen.

Contact opnemen

U vraagt de subsidie aan bij de provincie Fryslân. Voor actuele informatie en/of het aanvragen van een subsidie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag.