• Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden 
  • E-mail: provincie@fryslan.frl  
  • Voor algemene vragen: 058 - 292 59 25
  • Whatsapp: 06 - 10 26 88 31 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur beschikbaar)
  • Fax: (058) - 292 51 25
  • Vragen voor de perswoordvoerder: 058 - 292 57 35
  • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 

Routekaart en huisregels provinciehuis

Voor het betreden van ons provinciehuis gelden enkele regels. Download de routekaart naar het provinciehuis.

Privacyverklaring

Bekijk onze privacyverklaring op deze pagina

Milieuklachten, meldingen openbare ruimte

Heeft u klachten over water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en overlast van fabrieken, geluidsoverlast of over defecte verkeerslichten, gras maaien en gladheidsbestrijding etc.? Deze kunt u hier indienen.

Bezwaren en Klachten

De provincie Fryslân neemt veel besluiten en probeert haar taken goed uit te voeren. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een (schriftelijk) besluit van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning, of over de manier waarop u bent behandeld. Lees meer over het indienen van bezwaren en klachten op onderstaande pagina.