Contactgegevens provincie Fryslân

Het provinciehuis is gesloten op: 

  • Vrijdag 10 mei (dag na Hemelvaartsdag).

Routekaart en huisregels provinciehuis

Voor het betreden van ons provinciehuis gelden enkele regels. Download de routekaart naar het provinciehuis.

Persvragen

Privacyverklaring

Bekijk onze privacyverklaring op deze pagina.

Milieuklachten, meldingen openbare ruimte

Heeft u klachten over water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en overlast van fabrieken, geluidsoverlast of over defecte verkeerslichten, gras maaien en gladheidsbestrijding etc.? Deze kunt u hier indienen.

Bezwaren en Klachten

De provincie Fryslân neemt veel besluiten en probeert haar taken goed uit te voeren. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een (schriftelijk) besluit van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning, of over de manier waarop u bent behandeld. Lees meer over het indienen van bezwaren en klachten op onderstaande pagina.