Oparbeidzje foar Fryslân. Zo heet het Bestuursakkoord 2023-2027 van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie in Fryslân.

Met die titel zeggen de partijen dat ze samen met anderen in en buiten het Provinsjehûs de brede welvaart in Fryslân willen versterken. Naast de inwoners staan en bouwen aan vertrouwen, dat is wat de coalitiepartijen zich voornemen.

Ze investeren de komende jaren in landbouw en natuur, de woonomgeving, schone energie, werkgelegenheid en de samenleving met al haar vrijwilligers, verenigingen, organisaties, dorpen en wijken.

Het akkoord stond woensdag 19 juli op de agenda van Provinciale Staten. De Staten benoemden toen ook de gedeputeerden. De coalitiepartijen droegen vijf kandidaten voor: Femke Wiersma (BBB), Eke Folkerts (BBB), Friso Douwstra (CDA), Sijbe Knol (FNP) en Matthijs de Vries (CU).

College van Gedeputeerde Staten

Het bestuursakkoord in papieren vorm. Liggen twee exemplaren in het gras