1. Effectonderzoek naar aalvisserij 

Provincie Fryslân gaat onderzoek doen naar aalvisserij met hoekwant. De vrijstelling voor deze vorm van visserij vervalt en zonder vergunning mag er niet met hoekwant op aal gevist worden. Vergunningen zijn nu niet te verlenen door gebrek aan gegevens. Zo is op dit moment onvoldoende duidelijk of er vogelslachtoffers vallen door de visserij met hoekwant. Omdat de sector graag alsnog een vergunning wil voor deze vorm van visserij, heeft de provincie Fryslân in overleg met betrokken partijen besloten om hier onderzoek naar te doen. 

2. Subsidie voor BoerenNatuur

BoerenNatuur Fryslân krijgt dit jaar €150.000,- subsidie van de provincie Fryslân. BoerenNatuur Fryslân is de opvolger van de Stichting Living Lab Fryslân. Met het geld wordt de Friese landbouw op verschillende manieren ondersteund. Zo worden via de ‘landbouw-adviespool’ individuele agrariërs van advies voorzien om hun bedrijf toekomstbestendiger te maken. Ook doet de organisatie aan kennisdeling en praktijktoepassingen. 

3. Aanpak beheer broedende grauwe ganzen op Ameland en Terschelling

Grauwe ganzen die broeden op Ameland en Terschelling veroorzaken steeds meer schade aan landbouw en natuur. Daarom start de provincie Fryslân een pilot naar het beheer van broedende grauwe ganzen op deze twee Waddeneilanden. In een aantal gebieden op de eilanden worden de ganzen wel beheerd, met onder andere afschot en het verwijderen van ganzeneieren, om de aantallen in toom te houden. In een aantal andere gebieden niet. Het doel van de pilot is om te onderzoeken wat het verschil is tussen die gebieden en of de maatregelen ook daadwerkelijk helpen bij het terugdringen van de schade. De pilot kost in totaal €170.000,- voor de periode december 2023 tot en met 2027.