Naam adviseur:

SBKG Noord-Nederland

Expertise adviseur:

Kerken, Fryslân, verduurzamingsadviezen, subsidies, meerjarenonderhoudsplannen

Vestigingsplaats:

Leeuwarden

Logo waar twee korte blokken in blauw en groen staan en daar tussenin een langer blok in het rood. En de tekst in het zwart: SBKG Noord-Nederland

Sterk in kerken!

Wij stellen ons primair ten doel alle kerkgemeenschappen en overige kerkeigenaren in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-Holland te ontzorgen en te ondersteunen bij alle vraagstukken waar zij in de praktijk mee te maken hebben.

Al 40 jaar ondersteunen wij kerkeigenaren in Friesland met diverse vraagstukken zoals subsidies, meerjarenonderhoudsplannen, beheerszaken en fondswerving.

Onze bouwtechnisch medewerkers zijn dagelijks te vinden in een kerk en kennen de kerkelijke gebouwen daarom als geen ander. Als gecertificeerd DuMo (Duurzaam Monument) adviseur weten we wat de mogelijkheden en beperkingen zijn bij het verduurzamen van kerkgebouwen.

Met onze quickscan kijken we vooral naar de quickwins; wat zijn de meest eenvoudige basismaatregelen met relatief weinig kosten.

Logo is rond in de kleuren wit, zwart en rood. Tekst rondom zegt: Erkende restauratiekwaliteit monumentenzorg. In het midden zijn twee kwarten in het rood en twee kwarten in het wit met de letters ERM.

Hiervoor maken we een opname van het in- en exterieur van het object (op basis van visuele bevindingen vanaf maaiveld, toegankelijke vloeren en vanaf ladders tot goothoogte) en van de technische installaties.
Door middel van infrarood warmtebeelden met een warmtebeeldcamera (binnen en buiten)wordt zichtbaar gemaakt waar zich warmtelekken bevinden die worden veroorzaakt door het ontbreken van isolatie of door de aanwezigheid van naden en kieren en koudebruggen.
We rapporteren over de bestaande situatie en doen aanbevelingen over de meest kansrijke verduurzamingsmaatregelingen.
Tevens maken we een globale kostenraming van investeringen die gepaard gaan met deze maatregelen alsmede geschatte terugverdientijden op basis van dan geldende prijsniveaus.

Om de verduurzamingsmaatregelen toe te passen bent u natuurlijk bij ons ook aan het juiste adres voor begeleiding en uitvoering.

Wilt u meer over onze stichting weten, neem dan een kijkje op onze website www.sbkg-nn.nl(eksterne keppeling) of bel ons 058 - 212 35 92.