Ieder jaar moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen en indienen bij de provincie. De provincie heeft namelijk de wettelijke taak om financieel toezicht te houden.

Omschrijving

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen leveren elk jaar het jaarverslag en de jaarrekening in bij de provincie. Daarnaast leveren gemeenten en gemeenschappelijke regelingen elk jaar de begroting in. Dit is vanwege de wettelijke taak van de provincie om financieel toezicht te houden.

Een gemeente levert de begroting vóór 15 november en de jaarrekening vóór 15 juli bij de provincie in. Gemeenschappelijke regelingen leveren de begroting vóór 1 augustus en de jaarrekening vóór 15 juli in.

De provincie controleert of de begroting financieel in evenwicht is. Is dit niet het geval? En is op grond van de meerjarenraming ook niet te verwachten dat het in de eerstvolgende jaren wel het geval is? Dan wordt de gemeente onder preventief toezicht gesteld. Dit betekent dat de gemeente of de gemeenschappelijke regeling de begroting en eventuele begrotingswijzigingen vooraf laat goedkeuren door de provincie.

Voorwaarden

De gemeente kan onder preventief financieel toezicht worden gesteld in de volgende gevallen:

  • De jaarrekening van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar is niet op tijd ingezonden aan de provincie.
  • De begroting van het komende begrotingsjaar is niet in evenwicht en/of is niet op tijd naar de provincie gestuurd.
  • De begroting is financieel niet in evenwicht en de meerjarenraming geeft niet aan dat dit financieel evenwicht wordt hersteld.

Termijn

De provincie geeft haar besluit om een gemeente of gemeenschappelijke regeling onder financieel toezicht te plaatsen vóór 1 januari van het begrotingsjaar aan de gemeente door.

Contact opnemen

De gemeente en gemeenschappelijke regelingen sturen het volgende naar de provincie:

  • de begroting
  • de jaarrekening
  • het jaarverslag

Een gemeente levert haar begroting vóór 15 november en de jaarrekening vóór 15 juli bij de provincie in. Gemeenschappelijke regelingen leveren de begroting voor 1 augustus én de jaarrekening vóór 15 juli in bij de provincie.