In de Basisregistratie ondergrond (BRO) staan gegevens over en modellen van de ondergrond van Nederland. U kunt de gegevens inzien via de website Basisregistratie Ondergrond(eksterne keppeling).

Omschrijving

Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis gegevens uit de Landelijke Voorziening BRO inzien. Dit is een centrale bron van duidelijke basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. In de BRO staan gegevens over:

  • de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond
  • de gebruiksrechten op de ondergrond

Hierdoor krijgt u een beter inzicht in de kansen en risico’s in het gebruik van de ondergrond. Bijvoorbeeld als u een bodemwarmte-installatie wilt aanleggen en vooraf wilt weten hoe de samenstelling van de ondergrond is.

De provincie is verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond te registreren als zij verantwoordelijk is voor deze gegevens.

Aanpak

Zo kunt u de Basisregistratie Ondergrond (BRO) inzien: