Samenvatting

De provincie kan subsidie verlenen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Omschrijving

Agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Deze subsidieaanvraag heet een gebiedsaanvraag. Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband tussen boeren en andere beheerders van landbouwgrond. De subsidie is geldig voor een periode van 6 jaar.

Voorwaarden

U kunt alleen een subsidie aanvragen als het agrarische collectief door de provincie is gecertificeerd. Een certificering is een verklaring van de provincie. Hierin moet staan dat de natuurbeheerder of gebiedscoördinator voldoet aan de eisen voor beheer.

Meer informatie

U vraagt de subsidie aan bij de provincie Fryslân. Als deze subsidie opengesteld is kunt u deze vinden via ons loket Subsidie aanvragen.

Contact

Voor actuele informatie en/of het aanvragen van een subsidie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag.