2. Droogvallende platen tochten

Een iets ondergelopen zandbank met grillige wolken en oranje kleuren met op de horizon een schip

Via deze pagina vraagt u als (wadloop)organisatie een vergunning aan voor het organiseren van tochten naar droogvallende platen op het gehele Nederlandse Wad, met groepen van 50 tot maximaal 150 personen, onder begeleiding van wadloopgidsen/begeleiders.

 • Voor droogvallende platen geldt een vergunningplicht voor een voor anker liggend vaartuig met meer dan 50 (en max. 150) personen die zich op dezelfde plaat of kwelder als het vaartuig bevinden en zij binnen een straal van 500 meter van het vaartuig blijven.

Daarnaast geldt in alle provincies een vrijstelling voor tochten op droogvallende platen indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • Het vaartuig een maximale capaciteit heeft van 50 personen.
 • Er niet verder dan 500 meter van de boot wordt gelopen.
 • Men geen geulen oversteekt bij het betreden van droogvallende platen.
 • Ervoor gezorgd wordt dat een begeleider de groep bij elkaar houdt en de groep niet zal uitzwermen over de plaat.

Vergunning aanvragen

Vergunning aanvragen

Voor het invullen van dit formulier heeft e-Herkenning niveau 2+ nodig.

Goed om te weten

De vergunning die u aanvraagt, is geldig tot 1 maart 2026. Na het correct invullen van het formulier ontvangt u binnen 8 weken de vergunning. Deze vergunning kost in totaal €218,- als u loopt met groepen groter dan 50 personen. Loopt u met groepen kleiner dan 50 personen, dan hoeft u geen leges te betalen. De actuele bedragen zijn te vinden in  de Legesverordening provincie Fryslân.

Hulp en Reddingsmiddelen 

Eén van de bijlagen die bij de aanvraag geüpload dient te worden, is een overzicht van de aanwezige hulp- en reddingsmiddelen. In de uiteindelijke vergunning staat deze lijst opgenomen van hulp- en reddingsmiddelen die tijdens een wadlooptocht meegenomen dienen te worden. U kunt deze lijst als Word-bestand uploaden bij uw aanvraag.

De vergunninghouder dient mee te nemen:

 • een telefoon 
 • een lijst met telefoonnummers van personen en instanties die bij ongevallen moeten worden gewaarschuwd
 • een lijst van het aantal deelnemers dat aan een tocht deelneemt, inclusief contactgegevens van de deelnemers
 • een reddingsdeken
 • een duidelijk hoorbare fluit 
 • EHBO-verbanddoos  
  • 2 reddingsdekens
  • voorgeknipte pleisters
  • betadine-jodium of ander wond-ontsmettend middel
  • snelverband 12 x 12 en 18 x 18 cm of snelverband op rol
  • zelfklevende zwachtels
  • verbandschaar
  • enkeltape
  • paracetamol
 • Optioneel: duct-sporttape en voetbalkousen om aan te trekken over kapotte of te grote wadloopschoenen. 

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met ons Klantcontactcentrum via 058 - 292 8995 of mailen naar wadlopen@fryslan.frl.