Zwembad openen, wijzigen of uitbreiden

Wilt u een zwembad of zwemvijver beginnen of wijzigen? Dan bent u verplicht hiervan een melding te doen. U doet de melding via het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link).

Omschrijving

Als u een zwembad of zwemvijver wilt oprichten, moet u dat melden bij de provincie Fryslân. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Ook zwembaden voor eenmalig gebruik vallen onder de meldplicht. Voor een aantal zwembaden en zwemvijvers geldt de meldplicht niet. Het gaat dan om badwaterbassins:

 • bij een huishouden;
 • in een badruimte of een niet-gezamenlijk gedeelte van een logiesfunctie;
 • dat ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie is opgesteld;
 • dat bedoeld is voor contact tussen mens en dier (bijvoorbeeld zwemmen met dolfijnen, fish spa’s); of
 • aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd (bijvoorbeeld cruise).

Voorwaarden

De wet verplicht u bij het oprichten, wijzigen of het uitbreiden van een zwembad of zwemvijver een melding te doen via het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) U doet de melding 4 weken voor ingebruikname.

Termijn

Doe de melding op tijd. Dit moet uiterlijk 4 weken voor ingebruikname van het zwembad of de zwemvijver.

Contact opnemen

U doet uw melding via het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) Kies voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘zwemmen’. Vervolgens selecteert u in de zoekresultaten het juiste meldingsformulier.

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) behandelt uw melding. Heeft u vragen over het doen van de melding? Dan kunt contact opnemen met het Klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of met FUMO(externe link) (zwemwater@fumo.nl of bel met 0566 - 75 03 00).

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.