Samenvatting

Bent u het er niet mee eens als de provincie Fryslân cultuurgoed verkoopt? Dan kunt u uw zienswijze indienen.

Soms wil de provincie cultuurgoed afstoten. Bijvoorbeeld door het te verkopen. Denk aan een schilderij uit de 20e eeuw, een archeologische vondst zoals antieke munten. Bent u het hier niet mee eens? Dien dan uw zienswijze in bij de provincie Fryslân.

Aanpak

U dient uw zienswijze in bij de provincie Fryslân. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking.

Om een zienswijze in te dienen, geeft u door:

  • wat de datum van de bekendmaking is;
  • om welk object of welke verzameling het gaat;
  • waarom het object of de verzameling belangrijk is voor het Nederlandse cultuurbezit.

Ziet de provincie Fryslân het belang in, dan vraagt zij advies aan een onafhankelijke commissie. Adviseert ook de commissie dat het belang bestaat? Dan geeft de provincie dat door aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit doet de provincie uiterlijk 13 weken voor de verkoop.

Contact

Dien uw zienswijze in bij de provincie. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Wet- en regelgeving

Erfgoedwet(externe link)