Werkplan 2023 en 2024 (zakelijke achtergrondinformatie)

In de ROF Werkplannen 2023 en 204 zijn concreet de ROF-acties beschreven met financiële paragraaf over de kostprijs, financieringscategorie (relevant voor uitvoerende organisaties en gemeenten) en het door het ROF gereserveerde budget.

Wilt u de Werkplannen ontvangen? Dan kunt u een een mail sturen naar provincie@fryslan.frl of bellen met het Klantcontactcentrum via 058 - 292 59 25. Zij helpen u graag verder.