Waterschapsbelastingen, goedkeuring door Gedeputeerde Staten

De waterschappen hebben goedkeuring nodig van de provincie voor de kostentoedelingsverordening en de omslagklassenverordening. Minimaal 1 keer per 5 jaar moeten de waterschappen deze verordeningen laten beoordelen door de provincie.

Omschrijving

De kosten van de waterschappen worden voor een groot deel betaald uit de opbrengst van de waterschapsbelastingen (de omslag). Minstens 1 keer in de 5 jaar bekijkt het waterschapsbestuur of de kosten moeten worden aangepast aan de opbrengsten. Dit wordt vastgelegd in de kostentoedelingsverordening en de omslagklassenverordening. Om te voorkomen dat er bij de waterschapsbelasting oneerlijke voor- of nadelen ontstaan, stelt het waterschapsbestuur omslagklassen in voor onroerende zaken (de omslagklassenverordening). Het waterschapsbestuur stuurt de kostentoedelings- en omslagklassenverordening ter goedkeuring op naar de provincie. De provincie let erop dat de belasting betaald wordt door de persoon voor wie het waterschap de kosten maakt.

Contact opnemen

Het waterschap dient de kostentoedelings- en omslagklassenverordening in bij de provincie.