Deze regeling is gesloten.

De regeling voor het vertalen van literatuur is open vanaf 23 januari 2023 tot en met 29 mei 2023 (eerste openstelling) en van 4 september 2023 tot en met 12 oktober 2023 (tweede openstelling). De subsidie heeft als doel het vertalen van Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken te bevorderen. Het subsidieplafond(eksterne keppeling) is € 18.000,- voor de eerste openstelling en € 18.000,- voor de tweede openstelling.

Op basis van deze regeling kunnen uitgevers en organisaties die zich in hoofdzaak bezig houden met de Friese taal of fungeren als streektaalorganisatie subsidie aanvragen voor:  

  • het vertalen van Friestalige boeken in een andere taal of Friese streektaal;
  • het vertalen van boeken in de Friese taal;
  • het vertalen van een manuscript van een nog niet verschenen boek naar het Fries;
  • Het redigeren of taalkundig corrigeren van nieuwe Friese fictie of non-fictie.

Toneelstukken

Op basis van deze regeling is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het vertalen van een toneelstuk in de Friese taal. Een aanvraag kan dan ingediend worden door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die voor het grootste deel gericht is op toneel, bijvoorbeeld een toneelvereniging.

Friese streektalen

Naast het vertalen naar het Fries is de regeling ook bedoeld voor vertalingen naar een in Fryslân actief gebruikte streektaal, zoals bijvoorbeeld het Bildts of het Hylpers.

Voorwaarden

De aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 2.2 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân(eksterne keppeling). Lees de regeling goed door voordat u onderstaand aanvraagformulier indient. U kunt de aanvraag per post opsturen of afgeven bij de balie van het provinciehuis.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de  provincie Fryslân op 058 - 292 59 25. Het mailadres is provincie@fryslan.frl.