Vertalen en bewerken van literatuur

Let op: de eerste openstelling is nu gesloten!

De regeling voor het vertalen van literatuur is open vanaf 22 januari 2024 tot en met 31 mei 2024 (eerste openstelling) en van 6 september 2024 tot en met 18 oktober 2024 (tweede openstelling). De subsidie heeft als doel het vertalen van Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken te bevorderen. Het subsydzjeplafond is € 18.000,- voor de eerste openstelling en € 18.000,- voor de tweede openstelling.

Op basis van deze regeling kunnen uitgevers en organisaties die zich in hoofdzaak bezig houden met de Friese taal of fungeren als streektaalorganisatie subsidie aanvragen voor:  

  • het vertalen van Friestalige boeken in een andere taal of Friese streektaal;
  • het vertalen van boeken in de Friese taal;
  • het vertalen van een manuscript van een nog niet verschenen boek naar het Fries;
  • Het redigeren of taalkundig corrigeren van nieuwe Friese fictie of non-fictie.

Toneelstukken

Op basis van deze regeling is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het vertalen van een toneelstuk in de Friese taal. Een aanvraag kan dan ingediend worden door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die voor het grootste deel gericht is op toneel, bijvoorbeeld een toneelvereniging.

Friese streektalen

Naast het vertalen naar het Fries is de regeling ook bedoeld voor vertalingen naar een in Fryslân actief gebruikte streektaal, zoals bijvoorbeeld het Bildts of het Hylpers.

Voorwaarden

Lees de regeling goed door voordat u onderstaand aanvraagformulier indient. De aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 2.2 van Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân 2024.

Hoe dient u een aanvraag in?

U kunt uw aanvraag digitaal indienen door onderstaand formulier in te vullen. Het formulier ondertekent u met e-Herkenning.  Neem contact op met het Klantcontactcentrum van provincie Fryslân als u geen gebruik kunt maken van e-Herkenning. Dit kan via provincie@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de  provincie Fryslân op 058 - 292 59 25. Het mailadres is provincie@fryslan.frl.

Let op: U kunt uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.