Samenvatting

Als u een groot bedrijf heeft, dan moet u eens in de 4 jaar een energie-audit (laten) uitvoeren. Het verslag hiervan dient u in bij het eLoket van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Omschrijving

Een energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Bijvoorbeeld hoeveel energie uw gebouwen verbruiken. Ook bekijkt u hoe u energie kunt besparen en welke maatregelen u daarvoor moet nemen. Als u verplicht bent om een energie-audit uit te voeren, dan moet u dit ten minste elke 4 jaar doen.

Aanpak

U mag de audit uitbesteden aan een externe partij. U kunt de audit ook zelf doen. Zo voert u een energie-audit uit:  U doet onderzoek en maakt daarvan een verslag. In dat verslag staat:  een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen, inclusief vervoer een beschrijving van de belangrijkste factoren die met het energieverbruik te maken hebben wat u de komende 4 jaar aan energie zou kunnen besparen welke maatregelen u kunt nemen om energie te besparen

Zo dient u het verslag in:  U dient het verslag in binnen 4 weken na de start van de audit. Zorg dat u eHerkenning niveau 2+ heeft. Log met de eHerkenning in bij het eLoket op RVO.nl(eksterne keppeling). Voeg het verslag toe. 

Meer informatie

Kijk op RVO.nl(eksterne keppeling) om te bepalen of u verplicht bent een energie-audit uit te voeren.
De voorwaarden voor het uitvoeren van een energie-audit zijn onder andere:

  • Uw bedrijf heeft 250 werknemers of meer.
  • Uw bedrijf heeft een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Kijk op Ontzorgingsprogramma KlimOp | Fryslan voor meer informatie.