Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie

De gemeente legt de vergoedingen van de gemeenteraad vast in verordeningen. De gemeente moet deze verordeningen ter goedkeuring aan de provincie voorleggen.

Omschrijving

De leden van de gemeenteraad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding en een tegemoetkoming in de kosten. Ook de leden van commissies, deelraden en de leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente kunnen een vergoeding krijgen. De provincie moet dit goedkeuren.

De gemeente legt de vergoedingen in verschillende verordeningen vast. Vervolgens stuurt de gemeente deze naar de provincie voor goedkeuring. Ook is het mogelijk dat de gemeente een aparte verordening wil opstellen. Bijvoorbeeld als er extra vergoedingen en uitgaven zijn. Ook dan moet de provincie dat eerst goedkeuren.

Voorwaarden

De gemeente stuurt een aparte verordening naar de provincie als het volgende van toepassing is:

  • de gemeente wil andere voordelen dan vergoedingen en tegemoetkomingen toekennen
  • de voordelen komen op kosten van de gemeente

Contact opnemen

De gemeente laat de verordeningen goedkeuren door de provincie.