Samenvatting

Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich moeten gedragen op de openbare weg. Vindt u bijvoorbeeld dat een verkeersbesluit nodig is om weggebruikers op de provinciale weg te beschermen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de provincie Fryslân.

In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Iedereen mag een verzoek tot een verkeersbesluit indienen. Denkt u hierbij aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Meestal vraagt de beheerder van de weg om de verkeersbesluiten. Ook u kunt een verzoek indienen. Als een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager.

Voorwaarden

Een verkeersbesluit wordt alleen genomen, als:

  • de weg nu niet veilig genoeg is;p
  • de weg erdoor in stand gehouden wordt;
  • de weg er beter door gebruikt wordt;
  • het de vrijheid van het verkeer garandeert;
  • het overlast, hinder of schade door het verkeer voorkomt of beperkt;
  • als een object of gebied door het verkeer (minder) schade oploopt.

Contact

U dient het verzoek in bij de beheerder van de weg. Bij provinciale wegen is dit de provincie Fryslân. Daarnaast kunnen gemeenten, Rijkswaterstaat en de Waterschappen wegen beheren. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Wet- en regelgeving

Wegenverkeerswet 1994(eksterne keppeling)
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen(eksterne keppeling)