Verkeersbesluiten regelen hoe weggebruikers zich moeten gedragen op de openbare weg. Vindt u bijvoorbeeld dat een verkeersbesluit nodig is om weggebruikers op de provinciale weg te beschermen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet neemt de beheerder van de weg meestal de noodzakelijke verkeersbesluiten. Iedereen mag een verzoek tot een verkeersbesluit indienen. Denk hierbij aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Als een verkeersbesluit eenmaal genomen is, publiceren we het verzenden het naar de indiener van het verzoek.

Voorwaarden

Een verkeersbesluit nemen we alleen als:

  • de weg nu niet veilig genoeg is;
  • de weg erdoor in stand gehouden wordt;
  • de weg er beter door gebruikt wordt;
  • het de vrijheid van het verkeer garandeert;
  • het overlast, hinder of schade door het verkeer voorkomt of beperkt;
  • als een object of gebied door het verkeer (minder) schade oploopt.

Contact opnemen

U dient het verzoek in bij de beheerder van de weg. Bij provinciale wegen is dit de provincie Fryslân. Daarnaast kunnen gemeenten, Rijkswaterstaat en de Waterschappen wegen beheren. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Contact opnemen met de provincie