Wilt een groeve, die niet langer in gebruik is voor het winnen van kalksteen, gebruiken voor een ander doel? Vraag dan een vergunning aan bij de provincie.

Omschrijving

Op verschillende plaatsen in Nederland komt kalksteen in de bodem voor. De onderaardse ruimte die ontstaat door het winnen van kalksteen heet een groeve. Sommige van deze groeves zijn geheel of gedeeltelijk niet meer in gebruik. Het is dan mogelijk om een groeve (deels) een andere bestemming te geven. Bijvoorbeeld als champignonkwekerij, restaurant of natuurreservaat. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Voorwaarden

U moet zorgen voor een veilig hergebruik van de groeve. Er mag geen risico op instorting van de groeve zijn.

Dit moet u aantonen in uw aanvraag. Kunt u dit niet? Dan weigert de provincie u de vergunning. De provincie kan ook voorschriften of beperkingen verbinden aan de vergunning om instorting te voorkomen.

Aanpak

U vraagt de vergunning aan bij de provincie. Hierbij geeft u onder meer de volgende gegevens door:

  • de periode waarvoor de vergunning wordt aangevraagd
  • een kaart van de boven- en ondergrond van de groeve, waarop het gebruiksgebied staat
  • een omschrijving van het doel waarvoor u de groeve wil gebruiken
  • een beschrijving van de aanpassingen van de groeve voor het nieuwe gebruik
  • een beschrijving van de manier waarop niet-gebruikte delen worden afgesloten
  • een beschrijving van de manier waarop en de frequentie waarmee metingen naar gesteentemechanische veiligheid in de groeve worden gedaan
  • een beschrijving van maatregelen om instortingsgevaar te voorkomen

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.