Samenvatting

Lijdt u schade of heeft u schade geleden door werkzaamheden in het waterbeheer? U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding.
U vraagt het aan bij de provincie Fryslân.

Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het Wetterskip of de provincie Fryslân. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U komt alleen in aanmerking voor een schadevergoeding als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor schadevergoeding, als er onder andere aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u lijdt of zal schade lijden door werkzaamheden in het kader van waterbeheer;
  • de schade hoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen;
  • de vergoeding van de schade is niet op een andere manier verzekerd.

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Dat kan zijn het Wetterskip Fryslân(externe link), de provincie Fryslân of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  (IenW).(externe link)

Termijn

De provincie Fryslân neemt binnen 4 maanden een besluit over uw aanvraag. Is er extra onderzoek nodig? Dan neemt de provincie een beslissing binnen 7 maanden.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag.
Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link).

Wet- en regelgeving

Waterwet(externe link)
Circulaire schadevergoedingen(externe link)