Lijdt u schade of heeft u schade geleden door werkzaamheden in het waterbeheer? U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt het aan bij de provincie.

Omschrijving

Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat (IenW). U komt alleen in aanmerking voor een schadevergoeding als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.

Voorwaarden

U kunt nadeelcompensatie krijgen, bij onder andere de volgende voorwaarden:

 • U lijdt of gaat schade lijden door werkzaamheden in het kader van waterbeheer.
 • De schade is veel groter dan wat geldt als normaal maatschappelijk risico.
 • U wordt zwaarder getroffen dan anderen in eenzelfde situatie.
 • Er is geen andere verzekering die de schade vergoedt.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag. Is er extra onderzoek nodig? Dan neemt de provincie een beslissing binnen 6 maanden.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de provincie over uw schadevergoeding? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact opnemen

U vraagt de schadevergoeding aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Dat kan zijn het Wetterskip Fryslân(externe link), de provincie Fryslân of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  (IenW).(externe link)

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.