Veelgestelde vragen Dakenregeling

De regeling Daken Fryske Pleatsen die 3 juli 2023 wordt opengesteld, roept bij velen vragen op: is een regeling nu wel of niet toepasbaar op mijn boerderij? Daarom hieronder drie vaak terugkerende vragen én de antwoorden over deze dakenregeling.

Vraag 1: mijn boerderij is karakteristiek, kan ik dan in aanmerking komen?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de boerderij één van de drie hieronder genoemde statussen hebben: 

  1. Rijksmonument.
  2. Gemeentelijk monument. 
  3. Een aanwijzing als ‘karakteristiek in een bestemmingsplan of omgevingsplan met een bijbehorende verbodsregeling voor sloop’.

Als een boerderij wel karakteristiek is, maar deze status niet heeft, dan kan hiervoor geen subsidie worden gekregen. De reden van deze beperking is dat het budget niet groot is.

Vraag 2: Hoe kom ik te weten of mijn boerderij een van deze juridische statussen heeft?

Alle Rijksmonumenten zijn geregistreerd in het monumentenregister.cultureelerfgoed.nl Rijksmonumentenregister | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Of uw boerderij een gemeentelijke monument is kunt u navragen bij uw plaatselijke gemeente.

Of uw boerderij is aangewezen als ‘karakteristiek in een bestemmingsplan met bijbehorende verbodsregeling voor sloop’ kunt u nagaan op de website voor ruimtelijke plannen Ruimtelijkeplannen.nl U kunt dit ook navragen bij uw gemeente.

Voor vragen bij de gemeente kunt u het beste vragen naar de erfgoed- of monumenten-ambtenaar.

Vraag 3: Riet- en dakdekkers hebben het druk, mag ik eerder beginnen met de werkzaamheden?

Werkzaamheden die uitgevoerd zijn vóór het indienen van een subsidieaanvraag, komen nooit voor subsidie in aanmerking.

U kunt een subsidieaanvraag indienen in de periode dat de regeling is opengesteld. In dit geval is dat 3 juli 2023 tot en met 24 juli 2023.

Daarnaast moet vóór de start van de werkzaamheden een afstemmingsoverleg op locatie plaatsvinden. Bij dit overleg is dan iemand van de provincie aanwezig. U kunt het afstemmingsoverleg ook houden nádat de aanvraag is ingediend, maar vóórdat de beschikking is verleend. Dit is dan altijd op eigen risico omdat de beschikking nog niet is verleend. In dat geval kunt u contact opnemen met de afdeling Subsidiezaken van de provincie Fryslân.