Vaststelling Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. De provincie bepaalt welke gebieden onderdeel zijn van het natuurnetwerk.

Omschrijving

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van belangrijke natuurgebieden die er al zijn en natuurgebieden die de provincie nog gaat ontwikkelen. Het natuurnetwerk bestaat uit kerngebieden: grote natuurgebieden met een hoge kwaliteit, die aan elkaar zijn verbonden. De provincie bepaalt welke gebieden onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie kan ook gebieden aanwijzen die buiten het Natuurnetwerk Nederland liggen, maar wel belangrijk zijn door hun natuur of landschap. Dit zijn 'bijzondere provinciale natuurgebieden' of ‘bijzondere provinciale landschappen'.

Contact opnemen

U kunt bij de provincie meer informatie vragen over het Natuurnetwerk Nederland.