Voor de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe is een overkoepelende subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland vastgesteld, waarin algemene kaders zijn opgenomen. Deze kunnen per gebied uitgewerkt worden in een uitvoeringsregeling.

Op dit moment is er voor Fryslân één uitvoeringsregeling opengesteld. Agrarische ondernemers in het Friese veenweidegebied, die bezig zijn met natuurinclusieve projecten, kunnen gebruikmaken van deze uitvoeringsregeling. Aanvragen kan van 1 april tot en met 31 december 2021. Op de website van de provincie Groningen is meer informatie te vinden over de regeling en de procedure en kunt u uw aanvraag indienen.