Uitleg kaart op pagina wetterwaarmte

Omschrijving van de afbeelding

Het is een lichtblauwe kaart van Fryslân, inclusief de Waddeneilanden. De volgende plaatsen zijn aangegeven in een donkerblauw blokje.

 • West-Terschelling
 • Vlieland
 • Anjum
 • Dokkum
 • Hurdegaryp
 • Leeuwarden
 • Franeker
 • Harlingen 
 • Earnewâld
 • Baard
 • Kubaard
 • Wommels
 • Bolsward
 • Oudega
 • Terherne
 • Sneek
 • Heeg
 • Boornzwaag 
 • Joure 
 • Oudehaske
 • Heerenveen
 • Haskerveenpolder
 • Elahuizen
 • Balk
 • Sloten
 • Tjeukemeer
 • Stavoren
 • Bakhuizen
 • Lemmer

Er staat een getekende Friese vlag gestoken helemaal rechts in Fryslân. Er staat een wit blokje met rood genummerde blokjes 1 tot en met 4.

 • Nummer 1 staat voor Swettehûs. Dit rode blokje met nummer 1 staat aangegeven bij Leeuwarden
 • Nummer 2 staat voor Oranjewijk Leeuwarden (Proeftuin aardgasvrije wijken).  Dit rode blokje met nummer 2 staat ook aangegeven bij Leeuwarden
 • Nummer 3 staat voor Anjum  (Proeftuin aardgasvrije wijken). Dit rode blokje met nummer 3 staat aangegeven bij Anjum.
 • Nummer 4 staat voor Heeg (Proeftuin aardgasvrije wijken). Dit rode blokje met nummer 4 staat aangegeven bij bij Heeg.