Naam adviseur

  • Dick Tolsma

Expertise adviseur

  • Verduurzamen van vastgoed. Gericht op reductie gebouwgebonden energie, opwekken van eigen energie en duurzaam verwarmen. Daarnaast kan in sommige gevallen de proces energie worden meegenomen. De gebouwgebonden energievraag wordt berekend met de energielabellabel (NTA8800) methodiek.

Vestigingsplaats

  • Franeker
Logo van Tolsum Advies. Er staat een groen pompeblêd onder de A van Advies en onder de naam staat in het groen, energie voor elkaar

Tolsum Energie Advies staat voor het verduurzamen van vastgoed. Daarbij ligt de focus op de gebouwgebonden energievraag en daarnaast kan ook de procesenergie worden bekeken.

De basis van een onderbouwd maatwerkadvies is inzicht in de energiestromen. Aan de hand van een energiescan met zoveel mogelijk ruwe data worden de energiestromen in kaart gebracht waarna gericht gezocht wordt naar mogelijke energiebesparende maatregelen. Van de mogelijke maatregelen worden de meest effectieve maatregelen in pakketten berekend. Hierin kunnen de CO2 reductie, investering of terugverdientijd bepalend zijn.

Kernpunten (opsomming) waar het bedrijf voor staat:

  • inzicht in energiestromen;
  • gericht en effectief besparingsadvies;
  • energieneutraal/gasloos verwarmen;
  • bepalen energielabel gebouw.

Inleiding: Advieswerk laten doen

De Provincie heeft een inkoopmethodiek gehanteerd waarbij een lijst van duurzaamheidsadviseurs zijn gecontracteerd. Zij voldoen aan een lijst van vooropgestelde eisen om de vastgoedeigenaar van advies te kunnen voorzien. De vastgoedeigenaar bepaalt zelf welke adviseur hem/haar bij de uitvraag ondersteund. Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen:

1. Opname en Energiescan

De doelstelling van dit product is dat de vastgoedeigenaar bewust is van het programma, van de verduurzamingsopgave en zijn of haar eigen ambitie en mogelijkheden in dit geheel. Deze informatie is overzichtelijk gemaakt en een energiescan legt tastbaar vast welke quick-win maatregelen er zijn om het vastgoed te verduurzamen. Indien nodig wordt er een energielabel afgegeven.

Ik ben gecertificeerd epa-adviseur en mijn werk bestaat uit het inzichtelijk maken van gebouwgebonden energie. Jaarlijks worden rond de 100 utiliteitspanden beoordeeld op de energiestromen door middel van gecertificeerde epa software. Hiermee wordt het energielabel bepaald. Daarnaast komt het voor dat er met een maatwerkadvies inzichtelijk wordt gemaakt met welke maatregelen tot een bepaald label gekomen kan worden, dit zijn jaarlijks 20-30 met een stijgende trend.

Voorbeeldprojecten zijn opdrachten via vastgoedondernemers, zorginstellingen, dorpshuizen en gemeenten zie verderop.

2. Advies en Businesscase

Op basis van de resultaten van de energiescan wordt er een routekaart verduurzaming opgesteld. In de routekaart worden de toepasbare maatregelen geadviseerd en geprioriteerd, samen met de vastgoedeigenaar.

In de afgelopen jaren zijn 100-en energielabels opgesteld voor utiliteitsgebouwen. Daarnaast zijn diverse maatwerkadviezen gemaakt en zijn meerdere besparingstrajecten doorgevoerd en begeleid. Voorbeelden van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zijn bijvoorbeeld dorpshuizen in Hitzum, Wijnaldum en Kubaard. Daarnaast zijn een aantal kerkgebouwen verduurzaamd waaronder de eerste aardgasvrije kerk van Nederland, de Petrakerk te Harderwijk.

Tolsum Energie Advies heeft tevens al het vastgoed van voormalige zorginstelling Pasana van energielabel voorzien, dit betrof een groot aantal zorgcomplexen waaronder ziekenhuis Sionsberg te Dokkum. Voor het ziekenhuis is tevens een maatwerkadvies opgesteld.

Ook heeft Tolsum Energie Advies een aantal grotere projecten voor gemeenten uitgevoerd. Voor gemeente Borger-Odoorn zijn adviezen gemaakt voor de buitenzwembaden en via een tussenpartij zijn opdrachten uitgevoerd voor het verduurzamen van het vastgoed van gemeente Hengelo (2018) en gemeente Leiden (2020).

3. Inkoopbegeleiding

De vastgoedeigenaar krijgt ondersteuning en begeleiding bij de inkoop c.q. aanbesteding van verduurzamingsmaatregelen, in het traject van voorbereiding tot en met afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst.