Het Fries speelt een belangrijke rol in de provincie. Het is de moedertaal van meer dan de helft van alle inwoners en de taal wordt in het dagelijks leven volop gebruikt. Het Fries wordt op veel plaatsen gesproken. In de supermarkt, op school, bij de dokter, op de sportvelden; overal kom je het Fries tegen. Het is de taal van thuis, waarin je lacht of juist kwaad wordt. Fries is de taal die voor de Friezen dichtbij het gevoel staat. Het is de taal van het hart.

Het boekje Taal fan it hert vertelt het verhaal van de positie van de Friese taal. Denk bijvoorbeeld aan het Fries in het onderwijs en het gebruik van het Fries in de vrije tijd. Het boekje is zowel interessant voor niet-Friezen als Friezen. Provincie Fryslân stelt het boekje gratis beschikbaar in vier talen: Fries, Nederlands, Duits en Engels. Naast het boekje is er een app. In de Taal fan it hert-app is aanvullend materiaal te vinden over de onderwerpen in het boekje. Ook bevat de app een GPS-wandelroute door Leeuwarden. De route gaat langs plaatsen met een grote betekenis voor het Fries en verschillende Friese iconen.

Wilt u een exemplaar ontvangen van het boekje Taal fan it hert? Vul dan onderstaand formulier in. U kunt uiteraard ook de app Taal fan it hert op uw mobiele telefoon downloaden via de App Store en Google Play.

Aanvragen boekje Taal fan it hert

Status toegankelijkheidslabel van Taal fan it Hert. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.