In natuurgebieden en randen van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld de bodem onderzocht en gesaneerd moet worden. Om gedupeerden te compenseren in de kosten is er de provinciale Subsidieregeling opruiming drugsafval. De subsidie wordt vanaf 1 januari 2022 namens de provincies verstrekt door BIJ12(eksterne link).

Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2021-2024(eksterne link)