Agrarische ondernemingen die aantoonbaar agrarische werkzaamheden verricht of gevestigd is in het gebied Aldeboarn-De Deelen, kunnen subsidie aanvragen voor het laten opstellen van een advies van een externe deskundige.

De subsidie kan ingediend worden van 1 januari 2023 tot en met 1 juli 2024. Het plafond is €180.000,-.

Informatie over de subsidieregeling

Een subsidie kan worden verstrekt voor een advies dat gaat over een van de volgende onderwerpen:

  1. wat natuurinclusieve landbouw betekent voor de bedrijfsvoering van de aanvrager;
  2. hoe de aanvrager natuurinclusieve landbouw kan inpassen in zijn bedrijfsvoering;
  3. de transitie naar natuurinclusieve landbouw en hoe daar mee om te gaan.

U mag twee maal een aanvraag indienen voor deze regeling. Daarbij moet het wel gaan om twee verschillende adviezen.  

Let op: De subsidie zal rechtstreeks worden uitbetaald aan de in de aanvraag opgenomen externe deskundige. 

Welke voorwaarden er worden gesteld, kunt u vinden in de Subsidieregeling onafhankelijk advies boeren Aldeboarn - De Deelen(eksterne keppeling). Ook kunt u een kaart van het gebied Aldeboarn - De Deelen in deze regeling vinden.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 1.500,- per aanvraag. Bij uw aanvraag stuurt u in elk geval een gespecificeerde offerte mee van de externe deskundige voor het uitbrengen van het advies.

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
  3. Vul de antwoorden in  en onderteken het;
  4. Sla het op en stuur het document per e-mail naar provincie@fryslan.frl (stuur het niet naar een ander provinciaal e-mailadres, want dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen).

Meer informatie 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl