Natuurcollectieven en terreinbeherende organisaties die grond in bezit hebben en dat beheren als natuur, komen in aanmerking voor de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SrNL). Van 15 november tot en met 31 december 2022 is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het beheerjaar 2023.

Ieder jaar stellen de Gedeputeerde Staten van Fryslân een budget open voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap. Deze subsidie is bedoeld voor gronden die in het Natuurbeheerplan van de provincie staan. Subsidie kan aangevraagd worden door een natuurcollectief of terreinbeherende organisatie.
In de provincie Fryslân zijn dat:

  • Natuurcollectief Fryslân
  • Bosgroep Noord-Oost Nederland
  • Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
  • It Fryske Gea
  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer

Waarvoor is de subsidie?

De gebieden en natuurtypen waarvoor de collectieven subsidie aan kunnen vragen(eksterne keppeling), staan in het natuurbeheerplan van de provincie. De subsidie bestaat uit een vastgesteld bedrag per natuurbeheertype. Dit bedrag is gebaseerd op de kosten voor het nemen van de gangbare beheermaatregelen voor de instandhouding van het natuurbeheertype. Daarnaast kunnen diverse toeslagen tot de mogelijkheden behoren.

Aanvraagperiode

Aanvragen voor de openstelling voor het beheerjaar 2023 kunnen van 15 november tot en met 31 december 2022 worden ingediend. Daarvoor is het nodig een aanvraagformulier(eksterne keppeling) in te vullen. Wilt u het formulier liever printen en invullen? Dan kunt u dit formulier gebruiken.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl. Zij helpen u graag verder.