Subsidieregeling herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Fryslân 

 Wie kan een subsidie aanvragen?  

Bent u eigenaar van een gebouw binnen bestaand bebouwd gebied of eigenaar van een karakteristiek gebouw buiten bestaand bebouwd gebied? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen voor het herbestemmen van dit gebouw naar nieuwe zelfstandige woonruimte of flexwoonruimte.    

Van 18 maart 2024 tot en met 31 december 2024 wordt de subsidieregeling opengesteld. 

 In totaal is er voor deze regeling € 410.000,- beschikbaar gesteld.   

Informatie over de subsidieregeling  

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u op het moment van aanvragen in elk geval eigenaar van het gebouw te zijn. Verder dient het gebouw waarvoor u de subsidie aanvraagt nog niet aangemerkt te zijn als woonruimte. U dient aan te tonen dat de voorgenomen activiteit leidt tot de realisatie van zelfstandige woonruimte. Wij vragen van u ook een schriftelijke verklaring van de gemeente dat deze bereid is medewerking te verlenen aan de transformatie naar zelfstandige woonruimte.    

Het is belangrijk dat u nog niet bent begonnen met de feitelijke bouwwerkzaamheden. Dat kunt u pas doen nadat de aanvraag is ingediend.  

Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren.   

Het eerste formulier betreft Hoofdstuk 2 van de regeling en is bedoeld voor Herbestemmen binnen bestaand bebouwd gebied (woonruimte en flexwoonruimte)   

Het tweede formulier betreft Hoofdstuk 3 van de regeling en is voor Herbestemmen karakteristieke gebouwen buiten bestaand bebouwd gebied.   

Bestaand bebouwd gebied kunt u zo controleren:  

 • Ruimtelijkeplannen.nl 
 • plannen zoeken
 • zoek op plannaam of nummer
 • zoekwoorden romte Fryslân
 • kies Verordening Romte Fryslân 2014 geconsolideerd (2021-03-23)  

 Het is belangrijk het juiste aanvraagformulier te gebruiken.   

 Meer informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen kunt u vinden in de regeling en de toelichting op de regeling. 

Subsidiebedrag  

Het subsidiebedrag is € 15.000, - per nieuw te realiseren zelfstandige woonruimte met een maximum van € 60.000, - per gebouw.   

Openstellingsbesluit 

Waar?   

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:   

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC   
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’   
 3. Vul de antwoorden in   
 4. Print het formulier uit   
 5. Onderteken het formulier   
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden   
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.   

Meer informatie   

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.   

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.