Middels deze nieuwsbrief(externe link) willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken rondom het stikstof vraagstuk.