Met het Statenspel kun je op een leuke manier kennismaken met de provinciale politiek en ervaren hoe het is om Statenlid te zijn. De deelnemers nemen plaats in de bankjes van de Statenzaal en gaan over een of twee agendapunten debatteren.

Indeling van de groep

De deelnemers worden opgedeeld in een aantal politieke partijen. Het werkt het best als de indeling al wordt gemaakt voordat het Statenspel wordt gespeeld. Deze ‘fracties’ kiezen allemaal een woordvoerder per onderwerp. Het aantal fracties hangt af van de grootte van de groep. Reken per 4 à 5 deelnemers op een fractie. Voor de rol van voorzitter regelen wij een Statenlid. Dit Statenlid vervult dan de rol die in werkelijkheid is weggelegd voor de commissaris van de Koning. Verder moet er minimaal één gedeputeerde per onderwerp worden aangewezen. Dit kan een leerling of docent zijn.

Verloop van het Statenspel

1. Fractieberaad

Tijdens het eerste fractieberaad bepalen de fracties (politieke partijen) hun standpunt. Ook kunnen vragen en opmerkingen voor de gedeputeerde worden geformuleerd. Sommige partijen zien meteen al punten die beter kunnen en maken een amendement.

2. Eerste termijn

De fracties kennen hun eigen standpunt, maar niet dat van de andere fracties. De eerste termijn wordt gebruikt om standpunten naar voren te brengen en om verduidelijking aan de gedeputeerde te vragen. Eventuele amendementen kunnen ook aan de orde komen. Het is belangrijk goed te luisteren naar de andere fracties en te inventariseren wie de voor- en tegenstanders zijn van de voorstellen. Aan het eind van de eerste termijn geeft de gedeputeerde reactie op wat de verschillende fracties hebben gezegd. De gedeputeerde verdedigt daarbij de eigen voorstellen. Ook beantwoordt hij/zij eventuele vragen en opmerkingen.

3. Tweede fractieberaad

Na de eerste termijn vindt het tweede fractieberaad plaats. De standpunten zijn nu bekend. Onduidelijkheden zijn weggenomen. Tijdens dit fractieberaad speelt de lobby bij andere fracties een grote rol. Het is altijd goed zoveel mogelijk medestanders voor jouw standpunt te hebben. Ook eventuele amendementen kunnen nu worden gemaakt. Hiervoor geldt dat hoe meer fracties een amendement ondersteunen, hoe meer kans van slagen het heeft.

4. Tweede termijn

In de tweede termijn proberen fracties elkaar te overtuigen van hun standpunt. Aan het eind van de spreekbeurt voor de fracties moeten de amendementen bij de voorzitter worden ingediend. Aan het einde van de tweede termijn geeft de gedeputeerde de definitieve reactie. Ook geven zij hun mening over de ingediende amendementen. Daarna vindt de stemming plaats: eerst over de amendementen en dan over het totale voorstel. Dit is ook einde van het Statenspel.

Aanmelden

Aanmelden kan via statengriffie@fryslan.frl of 058 - 292 89 96. Je ontvangt hierna een boekje met informatie over de politieke partijen, de spelregels, de cases, rol van gedeputeerden en achtergrondinformatie.

  • Kosten: Gratis
  • Tijdsinvestering: 60-90 minuten per onderwerp
  • Locatie: De Statenzaal in het Provinciehuis
  • Doelgroep: niveau havo, vwo, mbo, hbo en wo, 18 tot 45 personen
  • Planning: Graag uiterlijk vier weken van tevoren aanvragen, niet op woensdag.