Extra treinen Zwolle – Leeuwarden

Tussen 2013 en 2021 wordt het aantal treinen tussen Leeuwarden en Zwolle stapsgewijs uitgebreid van 2 naar 4 treinen per uur. Om meer treinen te laten rijden, is het nodig om de spoorinfrastructuur op het traject aan te passen op o.a. de volgende onderdelen:

Versnellen spoorbrug van Harinxmakanaal

Om de uitbreiding van het aantal treinen mogelijk te maken moet de tijd die nodig is om de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal te openen en te sluiten worden verkort.