Seveso, informatieplicht

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht de risico’s hiervan in kaart te brengen. Daarnaast moeten deze bedrijven veiligheidsmaatregelen nemen om ongevallen te voorkomen.

Omschrijving

Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen gelden verschillende informatieplichten. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, is afhankelijk van het soort bedrijf. Er zijn “inrichtingen met een lagedrempel” en “inrichtingen met een hogedrempel”. Of uw bedrijf onder de één of de ander valt, heeft te maken met de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stof(fen) in het bedrijf.

Zowel een inrichting met een lagedrempel- als hogedrempel moeten een kennisgeving doen. Daarnaast is in deze bedrijven een preventiebeleid, een veiligheidsbeheerssysteem en een intern noodplan aanwezig. Inrichtingen met een hogedrempel moeten daarnaast ook een veiligheidsrapport opstellen.

Voorwaarden

In de Europese richtlijn voor bedrijven met gevaarlijke stoffen (externe link)kunt u terugvinden wanneer een bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is. In bijlage I van deze richtlijn staan twee lijsten met de drempelwaarden van gevaarlijke stoffen. Controleer deze lijsten als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in uw bedri

Contact opnemen

De kennisgeving en het veiligheidsrapport dient u in via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)(externe link). U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘Seveso’. Vervolgens kiest u voor de activiteit ‘Seveso-inrichting – Informatie (Rijk)’.  Voor meer informatie neemt u contact op met de Omgevingsdienst Groningen (ODG)(externe link) of ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Contact opnemen met de provincie