Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap

De provincie Fryslân zet zich in voor het behoud en verbeteren van de Ruimtelijke kwaliteit en het Friese erfgoed. Dit is belangrijk voor onze identiteit maar ook voor de kwaliteit van onze leef- en werkomgeving, vestigingsklimaat en de kansen voor toerisme en recreatie. 

Kwaliteiten van de ruimte kunnen bij veranderingen ingezet worden om de kenmerken van het landschap te blijven zien. Een voorbeeld daarvan is hoe landschapselementen met de snelweg De Centrale As zijn verweven.

Verder beschermt, onderzoekt en stimuleert de provincie het erfgoed, inclusief het draagvlak daarvoor. Oude maar ook jongere verhalen van het leven door de eeuwen heen blijven zo zichtbaar en behouden.  

Kijk hieronder voor een indruk van een deel van de activiteiten van de provincie.