Representatiekosten

U treft hier per kwartaal een overzicht aan van de representatiekosten die de commissaris van de Koning en de andere leden van het college van Gedeputeerde Staten in het desbetreffende kwartaal gemaakt hebben. Het gaat om kosten die zij uit hoofde van hun functie als vertegenwoordiger van de provincie Fryslân gemaakt hebben.

Administratie

De provincie Fryslân legt de kosten vast via facturen ontvangen van leveranciers. Hierop staan de bedragen voor diensten geleverd aan bestuurders.