De CdK uitnodigen

De CdK ontvangt jaarlijks veel uitnodigingen, bijvoorbeeld om een congres toe te spreken of een opening te verrichten. De CdK stelt deze uitnodigingen zeer op prijs. Als u ook van plan bent de CdK uit te nodigen, is het raadzaam onderstaande informatie vooraf door te nemen.

Checklist

 • Omschrijf helder en beknopt de aanleiding van de uitnodiging en de gewenste rol van de CdK.
 • Geef een beschrijving van de organiserende partij.
 • Omschrijf het evenement met het doel en het thema.
 • Geef datum en locatie van het evenement. Gewenste tijdstip optreden CdK.
 • Wie zijn eventuele overige gasten/sprekers.
 • Is er media aanwezig.
 • Geef de contactgegevens van de organisator.
 • Wilt u de commissaris van de Koning uitnodigen om een activiteit bij te wonen? Dan adviseren wij u dat tenminste acht weken van tevoren te doen. U kunt daarvoor het formulier invullen via de knop onderaan deze pagina.

Procedure Comité van Aanbeveling

Aanvragers dienen op basis van onderstaande criteria een schriftelijk verzoek in bij de CdK. 

Criteria

 • Er moet sprake zijn van een provinciaal belang.
 • Indien de aanvraag een provinciale portefeuille raakt wordt advies ingewonnen bij de gedeputeerde cq de vakafdeling.
 • Het CvA mag geen tijd in beslag nemen.
 • Geen strijdigheid met de doelstellingen en imago van de provincie.
 • Er mogen geen financiële consequenties uit voortvloeien.

Aan aanvaarding van een CvA kunnen geen verwachtingen/rechten worden ontleend ten aanzien van subsidies.

In geval het verzoek wordt ingewilligd wordt de aanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

CdK uitnodigen