Representatie

De CdK uitnodigen

De CdK ontvangt jaarlijks veel uitnodigingen, bijvoorbeeld om een congres toe te spreken of een opening te verrichten. De CdK stelt deze uitnodigingen zeer op prijs. Als u ook van plan bent de CdK uit te nodigen, is het raadzaam onderstaande informatie vooraf door te nemen.

Checklist

 • Omschrijf helder en beknopt de aanleiding van de uitnodiging en de gewenste rol van de CdK.
 • Geef een beschrijving van de organiserende partij.
 • Omschrijf het evenement met het doel en het thema.
 • Geef datum en locatie van het evenement. Gewenste tijdstip optreden CdK.
 • Wie zijn eventuele overige gasten/sprekers.
 • Is er media aanwezig.
 • Geef de contactgegevens van de organisator.
 • Wilt u de commissaris van de Koning uitnodigen om een activiteit bij te wonen? Dan adviseren wij u dat tenminste acht weken van tevoren te doen. U kunt daarvoor het formulier invullen via de knop onderaan deze pagina.

Procedure Comité van Aanbeveling

Aanvragers dienen op basis van onderstaande criteria een schriftelijk verzoek in bij de CdK. 

Criteria

 • Er moet sprake zijn van een provinciaal belang.
 • Indien de aanvraag een provinciale portefeuille raakt wordt advies ingewonnen bij de gedeputeerde cq de vakafdeling.
 • Het CvA mag geen tijd in beslag nemen.
 • Geen strijdigheid met de doelstellingen en imago van de provincie.
 • Er mogen geen financiële consequenties uit voortvloeien.

Aan aanvaarding van een CvA kunnen geen verwachtingen/rechten worden ontleend ten aanzien van subsidies.

In geval het verzoek wordt ingewilligd wordt de aanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

CdK uitnodigen