Deze regeling is gesloten en zal niet meer worden opengesteld.

Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland(eksterne keppeling).

Het fonds is bedoeld voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland die samenwerking bevorderen en de regio versterken. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen.

Wie, wat, wanneer (doelgroep)

Verenigingen en stichtingen statutair gevestigd in een Regiodeal-gemeente, micro-ondernemingen gevestigd in een Regiodeal-gemeente, groepen van minimaal 5 natuurlijke personen woonachtig in een Regiodeal-gemeente, die aantoonbaar samenwerken.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Regiofonds, gelden een aantal criteria:

 • het initiatief heeft een relatie met de thema’s en doelen van de Regiodeal;
 • het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid van meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en heeft een regionaal gemeente overstijgend karakter;
 • het initiatief draagt bij aan de versterking van de regio Zuidoost-Friesland;
 • het initiatief is innovatief en/of experimenteel.
 • Het initiatief is realistisch en realiseerbaar binnen 1 jaar na de aanvraag of het jaar daarop.
 • De aanvraag dient plaats te vinden door een stichting, vereniging, 5 individuele personen uit twee of meer dorpen, micro-onderneming of start-up.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,-.

Let op:

Volgens artikel 8.lid 3. sub. b. dient uw project een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en/ of een regionaal gemeente overstijgend karakter te hebben.  Voor de overige voorwaarden en verdeelsystematiek verwijzen wij u graag naar artikel 8. lid 3. van de regeling.  

Streekwurk; van idee tot subsidieaanvraag

Om inzicht te krijgen of uw projectidee voor subsidie in aanmerking komt, adviseren wij u contact op te nemen met de projectadviseur van Streekwurk Zuidoost-Fryslân. Dit kan via het e-mailadres: zuidoost@fryslan.frl.

De projectadviseur kijkt samen met u of uw idee in aanmerking komt voor subsidie. Ook kunt u bij het projectbureau terecht voor advies over het opstellen van het projectplan en met al uw vragen over het aanvragen van de subsidie. Op de website van Streekwurk staat in een duidelijk stappenplan Regiofonds – Streekwurk(eksterne keppeling) weergegeven hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat.

Stappenplan:

 1. Neem contact op met Streekwurk Zuidoost-Fryslân;
 2. Werk een voorlopig plan uit en regel de rest van de financiering;
 3. Presentatie van het conceptplan aan de adviescommissie;
 4. Bereid de aanvraag voor;
 5. Bespreek de aanvraag met de adviseur van Streekwurk, zij kunnen u nog tips geven;
 6. Dien uw aanvraag tijdig in. Kijk voor de data op de website;
 7. Beoordeling door de adviescommissie;
 8. U ontvangt zo snel mogelijk bericht of uw project subsidie ontvangt;
 9. Aan de slag!

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC; 
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’; 
 3. Vul de antwoorden in; 
 4. Print het formulier uit; 
 5. Onderteken het formulier; 
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden;
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.  

Vragen?

Meer informatie over het Regiofond Zuidoost-Friesland en begeleiding van het projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van Streekwurk website van Streekwurk(eksterne keppeling) (externe link). Vragen kunt u stellen aan de afdeling Subsidies provincie Fryslân via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via het e-mailadres provincie@fryslan.frl

Kortere reactietermijn o.b.v. ASV gemeente Heerenveen

Met betrekking tot het aanvraagformulier, op deze regeling is de ASV van de gemeente Heerenveen van toepassing; hierdoor is de reactietermijn korter, namelijk 10 weken.

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.