Let op: deze regeling is gesloten en zal niet meer worden opengesteld.

Regio Deal Zuidoost Friesland

Het Regiofonds is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland. Dit is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf en Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en het Rijk. De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Met de mienskip slaan we de handen ineen om hun dorpen en het landschap nog sterker te maken. Zo blijft dit een uniek gebied een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst. Lees hier(eksterne keppeling) meer over de Regio Deal Zuidoost Friesland.

Regiofonds Zuidoost Friesland

Uit het Regiofonds zijn initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf gesubsidieerd die de samenwerking bevorderen en de regio versterken. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. In de periode 2021-2023 is deze subsidieregeling zes keer opengesteld. Vanuit het Regiofonds zijn 30 projecten gesubsidieerd. Hier(eksterne keppeling) vindt u een aantal voorbeelden van projecten die uitgevoerd worden met een bijdrage uit het Regiofonds.

Regeling gesloten

Met het subsidiëren van al deze projecten is het budget wat binnen de Regio Deal voor het Regiofonds beschikbaar was, besteed. Deze regeling zal in de toekomst dus niet meer worden opengesteld.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het Regiofonds kunt u contact opnemen met het streekkantoor van Streekwurk (provincie Fryslân) voor de regio Zuidoost-Fryslân. U kunt het streekkantoor telefonisch bereiken op tel. 058 – 292 52 00. U kunt ook een e-mail sturen naar zuidoost@fryslan.frl.

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.