Samenvatting

Bent u het oneens met een provinciaal besluit? Dan kunt u een referendum aanvragen bij de provincie.

Omschrijving

Bij een referendum stelt de provincie een vraag over een besluit aan haar kiezers. U kunt een referendum aanvragen als u genoeg steunverklaringen van anderen heeft. Een provinciaal referendum is een raadgevend referendum. Dit betekent dat Provinciale Staten de uitslag van een referendum naast zich neer kan leggen.

Aanpak

Zo vraagt u een referendum aan:  

  • U doet een inleidend verzoek, met daarin:  
    over welk provinciaal besluit het referendum gaat
    van iedereen die het referendum steunt de handtekening de adresgegevens de leeftijd    

Provinciale Staten beoordeelt de aanvraag. U doet een definitief verzoek. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een referendum zijn onder andere:

  • Er is nog geen eerder referendum geweest over dit onderwerp.
  • Het referendum gaat over een provinciaal besluit.
  • Dit besluit is geen gevolg van landelijke of internationale wet- en regelgeving.
  • Dit besluit gaat niet over provinciale belastingen.

Informatie

Informatie over referenda en andere vormen van inspraak op ProDemos.nl(eksterne keppeling)