Er zijn twee subsidieregelingen op het gebied van de regionale arbeidsmarkt en scholing:

Omschrijving

Stimulering samenwerking MKB en MBO

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan bevoegde gezagen van onderwijsinstellingen.

De insteek is landelijk fondsen aan te boren die tot doel hebben de samenwerking tussen MKB en onderwijsveld te stimuleren. Uitgangspunt is dat we als provincie volgend zijn aan de beoordeling en besluitvorming van het ministerie van OC&W op de ingediende RIF aanvragen. Expliciete voorwaarde voor subsidieverstrekking door de provincie is dat de ingediende aanvraag bij het ministerie van OC&W wordt gehonoreerd.

MKB Idee

Bent u mkb’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee. Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er.

Meer informatie

Contact opnemen

Voor meer informatie over de regeling Stimulering samenwerking MKB en MBO neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Vragen over de regeling MKB Idee kunt u stellen aan het RVO.