Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren zijn voor de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten.

Omschrijving

De subsidiabele kosten betreffen activiteiten gericht op het opdoen van kennis of verbeteren van vaardigheden, zoals het opstellen van een financieringsplan, optimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieadvies, strategisch HR beleidsplan of deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken. 

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum dat per aangevraagde activiteit varieert tussen € 500,- en € 2500,-.

De Voucherregeling wordt uitgevoerd door het SNN. U vindt op de website van het SNN verdere informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie.

Contact opnemen

Vragen over de regeling kunt u stellen aan het SNN via ondernemersregelingen@snn.eu of via 050 - 5224 908, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. Tevens kunt u voor inhoudelijke vragen op het gebied van HR, innovatie of bedrijfsontwikkeling terecht bij YnBusiness.