Programma bedrijfsomgeving, deelname

Wilt u de omgeving rondom uw bedrijf verbeteren? U kunt een aanvraag indienen voor deelname aan het programma Bedrijfsomgeving bij de provincie.

Omschrijving

De provincie geeft subsidie voor de verbetering van de bedrijfsomgeving.

Voorbeelden van verbeteringen van de bedrijfsomgeving zijn:

  • bedrijventerrein aanleggen
  • industriegebied opknappen
  • bereikbaarheid verbeteren

Contact opnemen

U dient een aanvraag tot deelname aan het programma Bedrijfsomgeving in bij de provincie.