Samenvatting

Er is op dit moment bij de Provincie Fryslân geen subsidie beschikbaar voor verbetering van de bedrijfsomgeving. Wel loopt er een gezamenlijk proces van de Friese gemeenten en de Provincie Fryslân, waarbij onderzocht wordt hoe de 80 economisch belangrijkste Friese bedrijventerreinen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar koppelkansen met andere opgaven o.a. op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en digitalisering.

Op basis van de uitkomsten van het genoemde onderzoek zullen vervolgstappen worden bepaald, waarbij bijvoorbeeld een investeringsagenda en bijbehorend financieel instrumentarium denkbaar zouden zijn.

Contact

Voor meer informatie over het onderzoek naar toekomstbestendigheid van de Friese bedrijventerreinen en de daaruit voortvloeiende vervolgstappen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag.