Openbaar vervoer Fryslân 2022

Vanaf 1 januari 2022 is voor een drietal onderdelen subsidie aan te vragen op het gebied van openbaar vervoer.

Informatie over de subsidieregeling

De subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2022 heeft de volgende onderdelen:

 • Paragraaf 2.2. Subsidieverstrekking voor het beheer van openbaar vervoer
  Aanvragers: een gemeente, een samenwerkingsverband van gemeenten of een andere partij die, al dan niet met participatie van de provincie, op basis van een overeenkomst met Gedeputeerde Staten het beheer voert over het openbaar vervoer dat onderdeel is van een door Gedeputeerde Staten verleende concessie;
 • Paragraaf 2.3. Subsidieverstrekking voor openbaar vervoer door middel van de inzet van een buurtbus.
  Aanvragers: een buurtbusorganisatie of een gemeente;
 • Paragraaf 3. Projecten ten dienste van of gerelateerd aan openbaar vervoer.

Aanvrager: de initiatiefnemer van een project:

 1. ten dienste van openbaar vervoer dat vernieuwend is binnen Fryslân; 
 2. ten dienste van openbaar vervoer dat betrekking heeft op infrastructuur en dat past binnen de beleidskaders OV infrastructuur;
 3. op het gebied van mobiliteit, niet zijnde OV maar wel gerelateerd aan OV, dat is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer of diens opvolger.

Voorwaarden

De aanvraagcriteria en andere benodigde informatie zijn te vinden in de subsidieregeling. Lees de regeling om te bekijken of u aan de voorwaarden kunt voldoen.

Let op: Voor 2022 is het nieuw dat voor alle drie de onderdelen aanvraagformulieren verplicht zijn gesteld. Deze dient u in te vullen en met de benodigde bijlagen per post of bij de balie in te dienen.

Voor hoofdstuk 3 (Projecten ten dienste van of gerelateerd aan openbaar vervoer) geldt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 een plafond van € 1.500.000,00.

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Vul de antwoorden in
 4. Print het formulier uit
 5. Onderteken het formulier
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie.

Meer informatie

Heeft u vragen neem dan contact op met de provincie Fryslân via het nummer 058 - 292 59 25 of via de mail provincie@fryslan.frl.

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.